Angstig Leiderschap

Ten tijde van al mijn operaties beschikte het ziekenhuis over een massieve Raad van Bestuur die werkelijk een multinational niet zou misstaan. Op een gegeven moment tussen al mijn operaties door trof mijn lief een Lid van de Raad van Bestuur op een uitvaart welke beiden bezochten. Dit Lid van de Raad van Bestuur kon mijn lief 'uiteraard' niet vragen hoe het 'nu' met mij ging, want dat lag juridisch nogal moeilijk.... . Dat op zich was al een vreemde gewaarwording, maar wat er daarna blijkbaar wèl gezegd kon worden was en is tot op heden voor ons helemaal niet te bevatten.  

Dit Lid van de Raad van Bestuur betoogde namelijk direct daarna vol passie dat wij één specifieke specialist (met naam en toenaam benoemd) in al mijn behandeltrajecten maar eens goed aan moesten pakken, pardon???     

Als enig Lid van een Raad van Bestuur, wie en waar dan ook, blijkbaar zelf moeite heeft met welke specialist dan ook, dan mag dat nooit(!) op het bordje gelegd worden van een gedupeerde (wij in dit geval).

Een gedupeerde van medisch handelen aansporen tot het aanpakken van een medisch specialist getuigt voor ons van een volledig brevet van onvermogen, absolute onkunde en beslist angstig, arm leiderschap van dìt Lid van de Raad van Bestuur. 

Inmiddels is de omvang van de Raad van Bestuur enigszins afgenomen en terecht.

Wijs leiderschap kan een organisatie en allen die er werkzaam zijn haar naar een hoger niveau tillen, dàt kenmerkt een goede leider en dat gebeurt niet door zo'n absurde uitspraak. En wat doet dat met mensen, ongeacht hun functie, in de organisatie waarin zij werkzaam zijn? 

Eén troost, ook al ben je geen 'geboren' leider dan valt dat wel te leren.